Pieter

Welkom, mijn naam is Pieter van Akkerveeken.

Uit betrokkenheid met mijn patiënten ben ik voortdurend op zoek naar de beste behandeling. Dat was steeds de rode draad in mijn werkzame leven als arts, wetenschapper en ondernemer. Nu draag ik bij met advies en publicaties. Om de zorg werkelijk effectief te maken dient de waterscheiding tussen lichamelijk en psychisch geslecht te worden. Dat vraagt een andere benadering van de patiënt en een andere organisatie van de zorg.

Meer informatie

Team organisatie in de zorg:

  • patient gerichte structuur
  • georganiseerd vanuit een klacht
  • zelfsturende professionals
  • mulltidisciplinaire teams zonder managers
  • dienstbaar leiderschap
Klachten, ziekte en ziek zijn - Boek

Waarom word je ziek? Waarom houd je lichamelijke klachten terwijl dokters niets vinden? En wat is voor jou de juiste behandeling? Klachten, ziekte en ziek zijn geeft antwoorden op al dat soort vragen. Praktisch en begrijpelijk.
Lees meer

Klachten, symptomen en gedrag - boek

Klachten, symptomen en gedrag biedt de zorgprofessional een benadering van de patiënt die praktisch is en wetenschappelijk gefundeerd. Daarbij komen de verschillende dimensies van gezondheid en ziekte geïntegreerd aan de orde.
Lees meer

Zo kan het zo moet het

ZO KAN HET en ZO MOET HET! Beschrijft in praktische stappen de opzet en inrichting van een nieuw organisatie model voor de gezondheidszorg. Een organisatie opgebouwd uit zelfsturende teams van professionals zonder managers.
Lees meer

Klachten, ziekte en ziek zijn!