Pieter

Welkom, mijn naam is Pieter van Akkerveeken.

In mijn werkzame leven als orthopedisch chirurg was ik uit betrokkenheid met mijn patiënten voortdurend op zoek naar de beste behandeling. Dat was ook de rode draad in mijn leven als wetenschapper en ondernemer in de zorg. Nu wil ik bijdragen aan verbetering van de gezondheidszorg door mijn kennis en ervaring beschikbaar te stellen.

Om de zorg werkelijk effectief te maken dienen naar mijn mening de verschillende disciplines geïntegreerd te zijn in het behandelprotocol. Bovenal geldt dat voor de waterscheiding tussen lichamelijk en psychisch. De behandeling dient afgestemd te worden op de individuele patiënt, op zijn persoonlijke eigenschappen en omstandigheden.  Dat vraagt om verandering van zowel de benadering van de patiënt als van de organisatie van de zorg.

Meer informatie

Team organisatie in de zorg:

  • patient gerichte structuur
  • georganiseerd vanuit een klacht
  • multidisciplinaire teams zonder teammanager
  • zelfsturende professionals
  • dienstbaar leiderschap
Klachten, ziekte en ziek zijn - Boek

Waarom word je ziek? Waarom houd je lichamelijke klachten terwijl dokters niets vinden? En wat is voor jou de juiste behandeling? Klachten, ziekte en ziek zijn geeft antwoorden op al dat soort vragen. Praktisch en begrijpelijk.
Lees meer

Klachten, symptomen en gedrag - boek

Klachten, symptomen en gedrag biedt de zorgprofessional een benadering van de patiënt die praktisch is en wetenschappelijk gefundeerd. Daarbij komen de verschillende dimensies van gezondheid en ziekte geïntegreerd aan de orde.
Lees meer

Zo kan het zo moet het

ZO KAN HET en ZO MOET HET! Beschrijft in praktische stappen de opzet en inrichting van een nieuw organisatie model voor de gezondheidszorg. Een teamorganisatie van professionals waarbij de expertise  van de verschillende disciplines geintegreerd is in het zorgproces.
Lees meer